• 1- JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
  Çakır, B., O. Topaloğlu, K. Gül, T. Ağaç, C. Aydın ve A. Dirikoç, “Ötiroid benign solid tiroid nodül tedavisinde düşük enerjili INTERSTITIAL LASER PHOTOCOAGULATION (ILP) yöntemi: Türkiye’ den ilk sonuçlar”, 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 145, P-046, Antalya, 2005. (28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür)

 • 2- SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Çakır, B., O. Topaloğlu, K. Gül, T. Ağaç, C. Aydın, A. Dirikoç, M. Gümüş, K. Yazıcıoğlu, R.Ü Ersoy ve S. Uğraş, “ Perkutan Lazer Ablasyon tedavisinin benign solid tiroid nodüllerinde volüm, tiroglobulin, antitiroglobulin düzeyleri ve nodüllerin sitopatolojisi üzerine etkileri: 1 yıllık takip sonrası literatürdeki ilk veriler”, Tiroid Hemiagenezis ve Hashimoto tiroiditi”, 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özet Kitabı, 57, SB 0001, Antalya, 2006. (29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinde SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür)

 • 3- POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Gül, K., R. Ersoy, B. Korukluoğlu, P. Eren Ersoy, R. Aydın, O. K. Belenli, S. Uğraş ve B. Çakır, “ İnce iğne aspirasyon biyopsisi uygulanan 3379 nodülün Ultrasonografik özellikleri ve sitolojik ve histopatolojik bulgularının korelasyonu”, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 33, P016, Antalya , 2008, (31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinde POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür)

 • 4- EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
  Çakır, B., C. Aydın, B. Korukluoğlu, D. Özdemir, İ.Ç. Şişman, D. Tüzün, A. Oğuz, G. Güler, G. Güney, A. Kuşdemir, S.Y. Sanisoğlu ve R. Ersoy, “Benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırımında Elastosonografi ile belirlenen strain indekslerinin tanısal değeri: İlk klinik sonuçlar”, 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 80, Sözel No: 017, Antalya , 2010, (32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinde “2010 yılı EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür)

 • 5- POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Cevdet Aydın, Şefika Burçak Polat, Ahmet Dirikoç, Neslihan Çuhacı, Berna Evranos, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. “Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastalarda Parathormunun Postural Değişimi”. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, Poster No 184, 21-25 Mayıs, 2014. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinde “POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 6- SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Cevdet Aydın, Didem Özdemir, Muhammed Saçıkara, Şefika Burçak Polat, Aylin Kılıç Yazgan, Şeyda Türkölmez, Eda Demir Önal, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. “Differansiye tiroid karsinomlu hastalarda lenf nodundan yapılan yıkama tiroglobulinin tam kan ve serum yıkama tiroglobuline oranı: Ölçümlerin standardizasyonu ve artmış doğruluk yüzdesi için yeni bir yaklaşım” 6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 28-29 Kasım 2014. SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 7- SÖZEL SUNUM DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Murat Faik Edoğan, Özgür Demir,Reyhan Ünlü Ersoy, Kamile Gül, Uğur Ünlütürk, Berna İmge Aydoğan, Ziynet Alphan Üç,Türkan Mete, Sibel Ertek, Bekir Çakır, Serdar Güler, Demet Çorapçıoğlu, Selçuk Dağdelen, Gürbüz Erdoğan,” Orta Ciddi Graves Orbitopatisinin Seyrinde Erken Total Tiroidektominin Medikal Tedavi İle Karşılaştırılması”, 6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 28-29 Kasım 2014. SÖZEL SUNUM DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 8- POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Nagihan Beştepe, Didem Özdemir, Abbas Ali Tam, Fatma Dilek Dellal, Aydan Kılıçarslan, Ömer Parlak, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. “ 4 cm ve üzerindeki tiroid nodüllerinde false negatiflik oranı ve malignite oranı”38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, 11-15 Mayıs 2016. “POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 9- SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Reyhan Ersoy, Cevdet Aydın, Oya Topaloğlu, Didem Özdemir, Hüsniye Başer, Fatma Neslihan Çuhacı, Abbas Ali Tam, Berna Öğmen, Şefika Burçak Polat, Fatma Dilek Dellal, Ahmet Dirikoç, Nagehan Beştepe, Mehmet Kılıç, Ayşegül Aksoy Altınboğa, Bekir Çakır. “Sitolojide Bethesta III (ÖBA/ÖBFL) Olarak Değerlendirilen Tiroid Nodüllerinde CHAID Algoritması ile Malignite Riskinin Öngörüsel Analizi” 7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 25-26 Kasım 2016. SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 10- POSTER SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Berna Evranos Öğmen, Sevgül Fakı, Ersin Gürkan Dumlu, Aylin Kılıç Yazgan, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. “T1 A Multifokal Papiller Tiroid Mikrokanserler Total Tümör Çapına Göre T1b Olarak Sınıflandırılabilirler mi?” 7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 25-26 Kasım 2016. POSTER SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 11- POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Berna Evranos Öğmen, Sevgül Fakı, Şefika Burçak Polat, Nagihan Beştepe, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. “Radyoaktif iyot ablasyon tedavisi ve over rezervi” 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 3-7 Mayıs 2017. POSTER SUNUMU DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 12- SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Sevgül Fakı, Muhammet Cüneyt Bilginer, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. ‘’Tiroid Kanserinde Klinikopatolojik Karakteristikler İle ABO Kan Grubu ve Rh Faktörü Arasındaki İlişki’’ 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 9-13 Mayıs 2018. SÖZEL SUNUM DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 13- POSTER SUNUMU DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Hüsniye Başer, Oya Topaloğlu, Muhammet Cüneyt Bilginer, Serap Ulusoy, Aydan Kılıçarslan, Elif Özdemir, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. ‘’Hiperaktif Tiroid Nodüllerinin Sitoloji ve Hiastopatoloji Bulguları Hipoaktif Tiroid Nodüllerinden Farklı mıdır?’’ 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 9-13 Mayıs 2018. POSTER SUNUMU DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 14- TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ, 1. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ
  Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Cevdet Aydın, Muhammet Cüneyt Bilginer, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Nuran Süngü, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. ‘’Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Ayrımında ve Farklı Bethesda Kategorilerinde Yeni Bir Belirteç Olarak Tirotropin Tiroglobulin Oranı’’ ‘’Ratio of Thyrotropin to Thyroglobulin as a Novel Marker for Differentiating Between Benign and Malignant Thyroid Nodules within Different Bethesda Categories’’. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ, 1. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ.

 • 15- POSTER SUNUMU DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Nagihan Beştepe, Afra Alkan, Sevgül Fakı, Özcan Erel, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. Tiroid hormon süpresyon tedavisi alan diferansiye tiroid kanserli hastalarda oksidatif stresin yeni bir metod ile değerlendirilmesi:dinamik tiyol/disülfid homeostazı. 8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 14-16 Aralık 2018. POSTER SUNUMU DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 16- TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ, 1. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ
  Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Cevdet Aydın, Muhammet Cüneyt Bilginer, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Nuran Süngü, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. ‘’Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Ayrımında ve Farklı Bethesda Kategorilerinde Yeni Bir Belirteç Olarak Tirotropin Tiroglobulin Oranı’’ ‘’Ratio of Thyrotropin to Thyroglobulin as a Novel Marker for Differentiating Between Benign and Malignant Thyroid Nodules within Different Bethesda Categories’’.

 • 17- POSTER SUNUMU DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
  Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Nagihan Beştepe, Afra Alkan, Sevgül Fakı, Özcan Erel, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. Tiroid hormon süpresyon tedavisi alan diferansiye tiroid kanserli hastalarda oksidatif stresin yeni bir metod ile değerlendirilmesi: dinamik tiyol/disülfid homeostazı. 8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 14-16 Aralık 2018. POSTER SUNUMU DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

 • 18- POSTER SUNUMU DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
  Fatma Dilek Dellal Kahramanca, Abbas Ali Tam, Şefika Burçak Polat, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Aylin Kılıç Yazgan, Cevdet Aydın, Didem Özdemir, Afra Alkan, Oya Topaloğlu, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır. Tiroid Nodüllerinde Malignitenin Preoperatif Öngörüsünde Farklı Ultrasonografik Risk Sınıflama Sistemlerinin Etkinliginin Karsılastırılması. 42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Online, 19-23 Mayıs 2021. POSTER SUNUMU DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.