• 20202019

  Dönem III - IV Dersleri

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi


 • 20192018

  Dönem III - IV Dersleri

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi


 • 20182017

  Dönem III-IV Dersleri

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi


 • 20172016

  Dönem III-IV Dersleri

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi


 • 20162015

  Dönem III-IV Dersleri

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi


 • 20152014

  Dönem III Dersleri

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi


 • 20082006

  Eğitim Programı

  S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü


 • 20082004

  Yıllık Ders programı, eğitim ve çalışmaları

  S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 • 20072004

  Eğitim dönemi çalışma programı

  S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği


 • Kitap 2020

  TİROİD KANSERİ GÜNCEL YAKLAŞIM

  Editör: Prof. Dr. Bekir Çakır
  Editör Yardımcıları:
  Prof. Dr. Reyhan Ersoy
  Doç. Dr. Cevdet Aydın
  Doç. Dr. Elif Özdemir
  Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020

 • Kitap Bölümleri

  Diferansiye Tiroid Kanseri Gelişim Mekanizmaları

  Özdemir, D., Çakır, B. "Diferansiye Tiroid Kanseri Gelişim Mekanizmaları". Tiroid Kanseri Güncel Yaklaşım. Ed: Çakır, B. 23-40, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020

 • Kitap Bölümleri

  Tiroid Nodüllerinde Tanısal Yaklaşım: Ultrasonografi ve Konvansiyonel Görüntüleme

  Çakır, B., Özdemir, D. "Tiroid Nodüllerinde Tanısal Yaklaşım: Ultrasonografi ve Konvansiyonel Görüntüleme". Tiroid Kanseri Güncel Yaklaşım. Ed: Çakır, B. 53-92, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020

 • Kitap Bölümleri

  Lokorejyonal Rekürrens ve Metastazlarda ve Primer Tiroid Kanserlerinde Lokal Tedaviler

  Çakır, B., Özdemir, D., Yüce, G. "Lokorejyonal Rekürrens ve Metastazlarda ve Primer Tiroid Kanserlerinde Lokal Tedaviler". Tiroid Kanseri Güncel Yaklaşım. Ed: Çakır, B. 313-328, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020

 • Kitap Bölümleri 2015

  Tip 1 Diyabet Önleme Çalışmaları

  B. Çakır, D. Özdemir. “Tip 1 Diyabet Önleme Çalışmaları”. Geçmişten Geleceğe Diabetes Mellitus, Ed: İmamoğlu, Ş., İ. Satman, N.S. Akalın, C. Yılmaz, S. Salman. 625-632, Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015

 • Kitap Bölümleri 2012

  Tiroid ultrasonografisi: Elastosonografi

  Çakır, B., M.F. Erdoğan, “Tiroid ultrasonografisi: Elastosonografi”, A’dan Z’ye Klinik Tiroidoloji, Ed: A. Gürsoy, M.F. Erdoğan, 66-73, Ömür Matbaacılık, İstanbul, 2012

 • Kitap Bölümleri 1998

  Endokrinolojide Kullanılan İlaçlar

  Ünüvar, N., S. Güler, D. Berker, B. Çakır, “Endokrinolojide Kullanılan İlaçlar”, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Temel Tedavi, Ed: Y. Aral, 453-545, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 1998.

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2014

  Cushing Sendromu olan hastalarda tedavi öncesi ve sonrasi primer tiroid hastaliği ve otoantikor düzeyleri

  Dr. Eda Demir Önal, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2014

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2013

  Mikroalbuminürisi olan ve olmayan Tip 1 Diyabetes Mellituslu hastalarda endotel disfonksiyonun belirteçlerinden akim aracili dilatasyon, çözünebilir ICAM-1, VCAM-1 ve Endotelin-1 düzeylerinin değerlendirilmesi

  Dr. Şefika Burçak Polat, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2013

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2013

  Otoimmün tiroid hastalığı olan 40 yaş altı kadınlarda prematür over yetmezliğinin belirteci olarak anti mülleriyan hormon ve İnhibin B seviyeleri

  Dr. Fatma Sağlam, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2013

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2013

  Toksik nodüler guatr tanısı ile total tiroidektomi uygulanan hastalarda tiroid karsinomu sıklığı

  Dr. Ali Abbas Tam, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2013

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2012

  Premenapozal kadınlarda myoma uteri gelişimi üzerinde visseral- trunkal yağ oranı ve insülin direncinin etkisinin değerlendirmesi

  Dr. Burcu Kayhan Tetik, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2012

  Sitolojide önemi belirlenemeyen atipi ve önemi belirlenemeyen folliküler lezyon olarak tanimlanan tiroid nodüllerinde ultrasonografi ile belirlenen morfolojik özelliklerin ve malignite oranlarinin değerlendirilmesi

  Dr. Neslihan Çuhacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2012

  Papiller tiroid mikorkarsinomali hastalarda tedavi, takip ve prognozu belirleyen faktörler

  Dr. Alper Celil Usluoğulları, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2012

  Üç santimetre ve üzeri tiroid nodüllerinde USG eşliğinde uygulanan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal doğruluğu ve malign-benign nodüller arasındaki sonografik farklılıklar

  Dr. Rıfkı Üçler, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2012

  Makrokalsifikasyon içeren tiroid nodüllerinin sitolojik bulgularının değerlendirilmesi

  Dr. Dilek Arpacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2012

  Primer hiperparatiroidili hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının doku doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

  Dr. Didem Özdemir, T.C. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2012

  Akromegali hastalarında tanı ve takip döneminde Qt dispersiyonunun değerlendirilmesi

  Dr. Hüsniye Başer, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2012

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2011

  Kolon karsinomu ve kolon polibi olan hastalarda tiroid patolojilerinin görülme sıklığı

  Dr. Ahmet Dirikoç, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2011

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2011

  Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinde hurthle hücresi içeren nodüllerde malignite oranlari ve elastosonografi bulguları

  Dr. Dilek Tüzün, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2011

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2011

  Morbid obez hastalarda tiroid fonksiyonlarinin değerlendirilmesi

  Dr. Tuba Kömürcü, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 2011

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2011

  Tiroid kanserli hastalarda idrarda neopterin düzeyi

  Dr. Serap Soytaç İnançlı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2011

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2011

  Differansiye tiroid kanserinde metabolik sendrom paremetreleri ve insülin direnci

  Dr. Fevzi Balkan, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2011

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2011

  Sağlıklı bireylerde oral ve intravenöz glukoz yüklemesi sonrası büyüme hormonu cevaplarının karşılaştırılması

  Dr. Cevdet Aydın, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2011

 • Yan Dal Uzmanlık Tezi 2010

  Sağlıklı kadınlarda infradian ritm örneği gösteren menstruel siklusun tiroid kan akımı ve tiroid volümü üzerine etkileri

  Dr. Ayten Oğuz, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, 2010

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2010

  Yeni tanı alan Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastalarda gama glutamil transpeptidaz düzeylerinin insülin direnci ile ilişkisi

  Dr. Arzu Koyuncu Özdemir, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2010

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009

  Primer Hiperparatiroidi Hastalarında Tiroid Patolojileri

  Dr. Halil Fehmi Çatma, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2009

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009

  Erişkin yaştaki Tip 1 Diyabetes Mellituslu hastalarda demografik ve klinik verilerin değerlendirilmesi

  Dr. Fulya Savgun Arga, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2009

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009

  Prematür over yetmezliği ve kronik otoimmün tiroidit birlikteliği

  Dr. Mutlucan Kurt, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2009

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009

  Obezite hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımlar

  Dr. Özlem Geyik, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2009

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009

  Kronik tiroiditli hastalarda parankim ekojenitesi ile tiroid otoantikor düzeylerinin ilişkisi

  Dr. İhsan Vuray, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2009

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009

  Nodülsüz ve nodüllü Hashimoto tiroiditli hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması

  Dr. Serkan Uygunuçarlar, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2009

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008

  Çölyak hastalığında tiroid fonksiyon testleri ve otoimmün tiroid belirteçleri

  Dr. Tuncer Kılıç, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2008

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008

  Kronik ishal nedeniyle başvuran hastalarda endoskopik duedonum biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi

  Dr. Atilla Aybar, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2008

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008

  Tiroidektomi uygulanmış, L-Tiroksin tedavisi alan ve almayan hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesi; Kesitsel çalışma

  Dr. Fuat Can, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2008

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008

  Hashimoto tiroiditinde serum CRP ve yüksek duyarlılıklı CRP düzeylerinin tiroid fonksiyon testleri ve tiroid volümü ile ilişkisi

  Dr. Handan Çivi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2008

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008

  Tiroid muayenesi normal olan hastalarda tiroid ultrasonografi bulguları ve tiroid fonksiyon testleri

  Dr. Neslihan Korkmaz, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2008

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008

  Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde palpasyon ve ultrasonografi bulgularının korelasyonu

  Dr. H. Ayla Özkaba, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2008

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2007

  Tiroid polikliniğine ilk kez başvuran ve hashimoto tiroiditi tanısı alan hastalarda semptom dağılımının tiroid fonksiyon testleri ile ilişkisi

  Dr. Vahit Abbaspur, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2007

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2007

  Tiroid volümünün değerlendirilmesinde palpasyon ve ultrasonografi bulgularının korelasyonu

  Dr. Sermin Özdilekçi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2007

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2007

  Obez hastalarda oral glukoz tolerans testi sonuçlarına göre bozulmuş glukoz toleransı ve Tip 2 Diyabetes mellitus sıklığı

  Dr. Turan Odabaşı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2007

 • Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2007

  Perkutan laser fotokoagülasyon tedavisi sürecinde tiroglobulin ve anti tiroglobulin değişimi ve tedavinin takibindeki rolü

  Dr. Tuba Ağaç, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2007

 • İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi 2007

  Diyabetes mellituslu hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımları

  Dr. Ünal Kılıç, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara, 2007

 • İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi 2005

  Postpartum 1. aydaki postpartum tiroidit sıklığının saptanması

  Dr. Salih Başer, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği. Ankara, 2005

 • İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi 2003

  Sağlıklı bireylerde tiroid glandının ultrasonografik boyutlarındaki gün içi ölçüm farkı

  Dr. Banu Öztürk, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği. Ankara, 2003

 • Tez 1998

  Yandal Uzmanlık Tezi

  Antitüberküloz tedavinin tüberkülozlu hastalarda leptin düzeyi ve glukoz toleransına etkisi. Ankara, 1998. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık tezi. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği. Ankara

 • Tez 1994

  İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

  Hepatit B Surface Antijenemili Hastalarda HLA Doku Fenotipleri. Ankara, 1994. SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği. Ankara